Informace k režimu výuky v ZŠ,ZŠS a SŠ od 4.5.2020 | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Aktuality
  • Informace k režimu výuky v ZŠ,ZŠS a SŠ od 4.5.2020

Informace k režimu výuky v ZŠ,ZŠS a SŠ od 4.5.2020 3.5.2020

Informace k režimu výuky v ZŠ,ZŠS a SŠ od 4.5.2020

Ministerstvo školství ČR vydalo metodický pokyn pro otevření mateřských, základních a středních škol v rámci opatření přijatých v současné epidemiologické situaci v České republice.
Celá metodika je ke stažení v následujícícm odkazu http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Podle aktuálních pokynů MŠMT z 25.5.2020 bude umožněn omezeně i provoz ve školách zřízených podle §16, odst.9 školského zákona. Viz další aktualita z 26.5.2020 na stránkách školy.

Žáci střední školy, kteří se připravují na závěrečné zkoušky na konci školního roku 2019-2020, mohou od 11.5.2020 začít docházet do školy podle pokynů poskytnutých třídními učiteli. Všichni žáci, kteří se zúčastní přípravy na závěrečné zkoušky, musí před nástupem do školy předložit čestné prohlášení o bezzávadnosti prostředí, ze kterého se do školy vracejí (čestné prohlášení je možné stáhnout v následujícím odkazu zde). Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít