Obnovení činnosti SPC SRDCE | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Obnovení činnosti SPC SRDCE 27.4.2020

Obnovení činnosti SPC SRDCE

S přihlédnutím k současné epidemiologické situaci v České republice přijalo vedení školy a SPC Srdce následující organizační opatření:
Od 27.4.2020 je činnost speciálně pedagogického centra obnovena. Začínáme s poskytováním poradenské služby dětí a žáků, kteří měli být vyšetřeni v době uzavření pracoviště a postupně budeme vyřizovat nové žádosti rodičů o poskytnutí poradenské služby.

  • termíny vyšetření a konzultací budou oznamovány telefonicky, případně elektronicky
  • k vyšetření se dostaví ve stanoveném čase (prosíme, buďte ohleduplní a dodržujte termíny a časy, aby bylo možné omezit kontakty kontakty s jinými osobami na minimum)
  • k vyšetření se dostaví jako doprovod pouze jeden zákonný zástupce (žádáme, aby nebyli  do prostor školského poradenského zařízení přiváděni např.sourozenci klienta a podobně)
  • všichni návštěvníci SPC musí mít při vstupu a po celou dobu pobytu v SPC obličej krytý rouškou, respirátorem či štítem, vhodné je mít také rukavice

    Děkujeme, že so podřídíte pokynům pracovníků školského poradenského zařízení. Jde o snahu co nejvíce ochránit pracovníky i klienty poradenského zařízení v době nepříznivé epidemiologické situace. 

Od 27.dubna 2020 je rozhodnutím zřizovatele (Moravskoslezského kraje) opět zahájena činnost Speciálně pedagogického centra Srdce při Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. 

Dne 16. března 2020 rozhodl zřizovatel v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru o uzavření pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které Moravskoslezský kraj zřizuje, a to až do odvolání.
Sdělujeme Vám, že zřizovatel rozhodl s platností od 27. dubna 2020 o obnovení činnosti pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center směrem k veřejnosti, a to za dodržení doporučení stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje zajistit především služby v souvislosti se zahájením školního roku (např. odklady, maturitní a přijímací zkoušky na střední školy, zajištění návaznosti podpůrného opatření asistenta pedagoga.
Za poradenskou službu související se zahájením školního roku je třeba považovat nejen vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky, ale i vydání doporučení k zařazení žáka do školy nebo třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, které je nezbytným podkladem pro zápis žáka do uvedené školy.
Další služby bude poradenské zařízení poskytovat tak, že vyhodnotí aktuální nezbytnost diagnostiky z dostupných informací u jednotlivých případů. Vzhledem ke skutečnosti, že se v této chvíli na většině škol prezenčně nevzdělává (netýká se však všech MŠ), bude zpravidla možné posunout vydání doporučení k poskytování podpůrných opatření na pozdější dobu. Výjimkou je však vydání nového doporučení z důvodu skončení platnosti doporučení předchozího, pokud má být žákovi nadále poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru. 

Školské poradenské zařízení SPC Srdce nastaví pravidla pro provoz zařízení tak, s ohledem na  a ochranu zdraví zaměstnanců i klientů. 
Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít