Obnovení provozu školy a ŠD od 18.11.2020 | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Obnovení provozu školy a ŠD od 18.11.2020 12.11.2020

Obnovení provozu školy a ŠD od 18.11.2020

Informace ke znovuotevření Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Z rozhodnutí Vlády ČR je od 18.11.2020 obnovena prezenční výuka (žáci jsou vzděláváni ve škole) v ZŠ a PŠ Opava v plném rozsahu. 

 • Vyučování
 • Od 18.11.2020 je vyučování obnoveno v plném rozsahu prezenčně (žáci docházejí do školy). Prezenční vyučování je obnoveno v základní škole, základní škole speciální i praktické škole jednoleté
 • Na provoz školy se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).
 • Prezenční výuka bude probíhat v kolektivech (třídách) stanovených na začátku školního roku
 • V učebnách a dalších prostorách školy bude dbáno na zvýšenou hygienu (z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, pravidelný úklid a dezinfekce společných prostor, sociálních zařízení atd.)
 • Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří jsou schopni užívat ochranu dýchacích cest, aby vybavili na vyučování své děti ochranou úst a nosu (rouška, ústenka, šátek)
 • Nadále nebude probíhat výuka předmětů hudební výchova a tělesná výchova klasickým, způsobem (trvá zákaz zpěvu, omezení převlékání ve společných šatnách, pokud možno omezení kontaktů žáků při hrách)
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
 • Protože dochází k obnovení prezenční výuky, jsou zákonní zástupci povinni vrátit škole v co nejkratším termínu zapůjčenou výpočetní techniku (notebooky a i_Pady)
 • Školní družina
 • Činnost školní družiny je obnovena od 18.11.2020 v plném rozsahu podle pravidel přijatých na začátku školního roku 2020-2021
 • Výdej obědů
 • Od 18.11.2020 je obnovena činnost výdejny obědů v ZŠ a PŠ Opava
 • Zákonní zástupci žáků musí přihlásit své děti k odběru obědů v jídelně na Matiční ulici, mobilní telefon 731 456 688 
 • Provoz SPC Srdce
 • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.

Podle pokynů vydaných MŠMT je ředitel školy povinen, pokud se dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktovat zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Žádáme proto důrazně zákonné zástupce žáků, aby případný výskyt onemocnění covid-19 v rodině nebo bezprostředním okolí členů rodiny bezodkladně škole oznamovali (ředitelství školy, třídní učitel).

Informace k otevření škol a školských zařízení od 18.11.2020 - MŠMT

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít