Rozdávání vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020 | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Aktuality
  • Rozdávání vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020

Rozdávání vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020 15.6.2020

Rozdávání vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020

Vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020 bude žákům (zákonným zástupcům žáků) vydáváno v úterý 30,června 2020. Žáci (zákonní zástupci žáků) si mohou přijít vyzvednout vysvědčení osobně v uvedený de. Vysvědčení budou rozdávána v prostoru školního dvora třídními učiteli. Od 8,00 do 8,45 hod. se mohou pro vysvědčení dostavit žáci (zákonní zástupci žáků) 1.stupně základní školy a celé základní školy speciální. Od 9,00 hod. do 9,45 hod. budou vydávána vysvědčení žákům druhého stupně ZŠ a žákům PRŠ.
Žádáme žáky (případně doprovázející zákonné zástupce), aby po dobu pobytu v areálu školy dodržovali bezpečné rozestupy, řídili se pokyny pedagogických pracovníků a po vyzvednutí vysvědčení opustili areál školy. Věříme, že pochopíte zvolenou formu rozdávání vysvědčení na konci tohoto školního roku, která byla zvolena s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v České republice. Jde nám o ochranu zdraví žáků, zákonných zástupců žáků i zaměstnanců školy.
Pokud se někdo, z různých důvodů, nezúčastní společného rozdávání vysvědčení (viz výše), je možné si vysvědčení vyzvednout v průběhu prázdnin v době provozu školy (informace budou zveřejněny na stránkách školy i na veřejně dostupných místech na škole).
Instrukce k provozu škol od MŠMT zveřejněné v pondělí 15.6.2020

Předávání vysvědčení, ukončování školního roku

  • Od 22. 6. je možné pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr školního roku, např. předávání vysvědčení, závěrečné focení, slavnostní rozloučení se závěrečnými ročníky, koncerty v případě ZUŠ. Předávání vysvědčení nebo akce se budou moci účastnit všichni žáci. Další informace ZDE.
  • V případě 1. stupně ZŠ se vysvědčení předá poslední vyučovací den, tj. 30. června (nebo dříve, pokud ředitel školy vyhlásil na poslední den/dny ředitelské volno).
  • V případě 2. stupně ZŠ a SŠ se vysvědčení předá poslední vyučovací den, který v návaznosti na organizaci vzdělávacích aktivit školou může být pro jednotlivé skupiny žáků různý.
  • Pokud předávání vysvědčení nebo školní akce proběhne 22. 6. nebo později, mohou se předávání (akce) účastnit všichni žáci (i ti, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit) a nemusí se dodržovat skupiny 15 osob ani neměnnost skupin. Stále však platí povinnost mít čestné prohlášení (tedy předloží jej ti, kteří jej dříve nedodali) a zákaz účasti osob, které mají příznaky virového infekčního onemocnění. Povinnost předložit čestné prohlášení platí i v případě, že se vysvědčení předává (akce probíhá) na jiném místě než v budově školy.


Děkujeme za pochopení                             Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít