INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY A SPC | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY A SPC 29.8.2020

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY A SPC

Vážení rodiče, klienti speciálně pedagogického centra, hosté školy,
vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice, vydalo ministerstvo školství pokyn k organizaci činnosti škol v době, kdy hrozí šíření nákazy virem COVID-19.
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace bude činnost v zařízení regulovat a řídit podle výše uvedeného manuálu MŠMT a také podle svých vlastních předpisů a směrnic (školní řád, vnitřní řád školy a SPC, organizační řád školy a SPC).

Vstup do školy bude regulován pracovníky zařízení. Ve škole se mohou pohybovat pracovníci školy, žáci, pracovníci SPC Srdce a také klienti školského poradenského zařízení. Cizí osoby se mohou po budově školy pohybovat omezeně, za doprovodu pracovníka školy.

Pokud bude zákonný zástupce žáka potřebovat projednat nutnou záležitost osobně s vedením školy, učitelem, je vhodné, aby si dohodl schůzku (telefonicky na čísle 553616450 nebo emailem zsps@zspsopava.cz , případně příjmení pracovníka bez diakritiky@zspsopava.cz). Schůzka proběhne v určeném prostoru (vestibul školy, případně v budově tělocvičny a cvičné kuchyně).

Klienti SPC se budou řídit pokyny pracovníků speciálně pedagogického centra. Při příchodu do zařízení vyčkají u hlavního vchodu do budovy, kde je vyzvedne pracovnice SPC. K dispozici jsou pro návštěvníky dezinfekční prostředky u vchodu do budovy i u místností SPC.

Zákonný zástupce dítěte, žáka, studenta bude požádán, aby v zařízení setrval pouze nezbytně dlouhou dobu.

Návštěvník školy musí použít zvonek u hlavního (zadního) vchodu do budovy školy a vyčkat na příchod zaměstnance školy. Poté je povinen se řídit jeho pokyny. 

Pokud se zhorší epidemiologická situace v regionu, budou přijata další opatření k ochraně zdraví žáků a pracovníků. Žádáme rodiče, návštěvníky školy, klienty SPC a jejich doprovod, aby respektovali organizační a hygienické požadavky vedení školy. Jde o snahu snížit riziko zavlečení nákazy do zařízení, v němž se vzdělávají žáci ještě více zdravotně ohrožení, než je tomu u dětí v běžných školách.

S poděkováním  za pochopení a spolupráci                                                                                                                                                Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít