Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Školní družina

Školní družina je pro žáky naší školy k dispozici v době od 6,15 hod. do 16,00 hod. Přihlášky k docházce do školní družiny je možné si vyzvednout u vychovatelky Dany Urbánkové přímo v budově školy.
Školní družina pracuje podle plánu práce a klade důraz na všestranný rozvoj dětí a na rozmanitou činnost v době mimo vyučování. V rámci činnosti školní družiny mohou děti vypracovávat pod odborným dohledem vychovatelek úkoly, účastní se činnosti zájmových kroužků - dramatický, sportovní.
Upozornění pro rodiče- prosíme, aby při vyzvedávání svých dětí ze školní družiny vzali na vědomí a respektovali, že v době od 14,00 do 14,45 hod. je plánovaná činnost mimo budovu školy (vycházky, návštěva sportovišť a podobně), takže děti zpravidla nejsou v budově školy. Individuálně je možné dohodnou vyzvednutí dítěte přímo mimo školu.

Kontaktní osoba  Dana Urbánková, vychovatelka
Telefon: 553 616 450

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít