Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Škola
  • Škola - informace o zaměření organizace

Škola - informace o zaměření organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krejem. Jde o zařízení, které je primárně určeno ke vzdělávání žáků s mentálním postižením. Žáky školy jsou i dívky a chlapci s kombinovanými vadami (mentální postižení spojené s autismem, tělesným postižením, případně jinou vadou).
Ve škole jsou děti předškolního věku v přípravném stupni základní školy speciální. Pro přijetí do PŘS musí mít dítě doporučení příslušného školského poradenského zařízení.
V příspěvkové organizaci plní žáci povinnou školní docházku v oborech základní škola, dobíhajícícm programu základní škola praktická a také v základní škole speciální. Všichni žáci musí mít pro přijetí do školy doporučení ke vzdělávání příslušného školského poradenského zařízení.
Pro absolventy základního vzdělávání v oboru ZŠS nabízíme docházku do střední školy v oboru Praktická škola jednoletá.
Součástí příspěvkové organizace je Speciálně pedagogické centrum Srdce - školské poradenské zařízení pro děti, žáky s mentálním postižením a tělesným postižením.
V ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je k dispozici školní družina a výdejna stravy pro obědy. 

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít