ERASMUS+ | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

ERASMUS+

Projekt ERASMUS+ (plně hrazen z prostředků EU)
Využití terapií při vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Realizace projektu v letech 2017-2019. Náplní projektu byly ukázky různých terapií a činností, které se osvědčily při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci mobilit docházelo k výměnám zkušeností mezi zapojenými školami - Základní školou a Praktickou školou Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace a Zespolem szkol Pyskowice (Polská republika).V době realizace projektu byly realizovány mobility typu pětidenních výjezdů žákovských kolektivů do partnerských škol, kde probíhaly terapie či ukázkyvýuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vícedenní pobyty realizovalyv partnerských školách navzájem i členové pedagogických sborů a vedení obouškol. 

Blíže o činnosti v rámci projektu na adrese: https://erasmus.zsps-opava.cz/cs/

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít