Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Probíhající projekty

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji

Projekt umožňující odebírat stravu dětem ze sociálně slabého prostředí je vyhlášen MPSV, administrace je na partnerských organizacích (MSK, školy). Projekt byl zahájen v roce 2017 a trvá dosud.


Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Operační program Jan Amos Komenský

OP JAK je tematicky zaměřený operační program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z něhož je možné čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027. Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.
Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít