Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Probíhající projekty

Projekty eTwinning

It is Europe Day in Kindergarten

V projektu, do kterého se zapojilo přes 40 mateřských škol z různých států Evropy, jsme se seznamovali se symboly Evropské unie – s vlajkou, hymnou, barvami. Všechny aktivity byly odpovídající schopnostem a věku dětí - vyráběli jsme vlajku Evropské unie z modelovací hmoty v barvách Evropy, na vycházkách jsme si v květnu 2016 ukazovali vlajky Evropy, poslouchali jsme Evropskou hymnu.
Do projektu byla zapojená třída přípravného stupně ZŠS.

Pojďme spolu za zvířátky

Projekt byl zaměřen na děti a žáky ve věku 3-17 let MŠ a ZŠ, i na žáky s těžkým a kombinovaným postižením. Pomocí projektu se děti a žáci seznamovali s domácími zvířaty. Žáci se učili pracovat v kolektivu, ve skupině i individuálně, samostatně i za pomoci učitelů a asistentů. Tématem projektu byla domácí zvířata, jejich poznávání, pozorování a seznamování se s nimi v různých aktivitách.
Z naší školy se do projektu zapojila třída přípravného stupně ZŠS.

Sharing Christmas Cards 2016

Projekt umožnil výměnu vánočních přání mezi žáky nižšího stupně. Prostřednictvím přání se žáci seznámili s evropskými státy, procvičili si angličtinu, získali představy pro poznání jiných kultur, jejich vánočních zvyků.
V naší škole byli do projektu zapojení žáci 3., 4. a 5. třídy ZŠ.

Christmas Cards Exchange 2017Projekt byl opět zaměřený na výměnu vánočních přání. Do projektu byli zapojeni žáci 6. ročníku a přáníčka si vyměnili se spolužáky z  Finska, Turecka, Rumunska, Itálie a Španělska.


S roboty napříč předměty
Zahajujeme dvouletý projekt S roboty napříč předměty. Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, hlavním cílem projektu je profesně podpořit pedagogy z cílové skupiny projektu s využitím digitálních technologií a rozvinout u nich informatické myšlení. Projekt bude probíhat v letech 2020-2021. Jsme partnerskou školou Základní školy, Ostrava, Těšínská ul.

Centra kolegiální podpory
ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je partnerem projektu Centra kolegiální podpory. Jedná se o aplikování zařízení i_Pad do výuky a zdokonalení práce s IT u pracovníků škol, vzájemná výměna zkušeností při setkáních. 

Naše škola je zapojena do projektu Centra kolegiální podpory. Projekt vznikl za podpory Evropské Unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a věnuje se problematice společného vzdělávání s cílem pomoci pedagogům ze základních a mateřských škol při výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt byl zahájen 1.9.2017 a do konce jeho období 31.6.2020 plánuje podpořit několik stovek pedagogů z českých  škol.

http://www.centrakolegialnipodpory.cz/centra/

Obědy zdarma
Projekt umožňující odebírat stravu dětem ze sociálně slabého prostředí je vyhlášen MPSV, administrace je na partnerských organizacích (MSK, školy). Projekt byl zahájen v roce 2017 a trvá dosud.

Inovace vzdělávání hendikepovaných žáků
Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace byl MŠMT schválen v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III projekt Inovace vzdělávání hendikepovaných žáků s využitím ICT, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018401. Celková dotace na realizaci projektu je ve výši 365 351,00 Kč.
Projekt bude realizován v době od 1.2.2021 do 31.1.2023 (24 měsíců)Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít