Projekty | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Projekty

Přehled projektů financovaných z prostředků EU, MŠMT, zřizovatele....

Název projektu
Cíl a zaměření projektu
Financování
Realizace
Žijeme zdravě a bezpečně
Projekt Žijeme zdravě a bezpečně je jednoletý program realizovaný v školním roce 2018/2019 naší školou za finanční podpory Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019.
Moravskoslezský kraj
2018-2019
Cesta k profesionalitě v oblasti prevence rizikových forem chování
Druhý z projektů financovaných Moravskoslezským krajem je zaměřen na zvyšování profesionality pedagogického sboru při detekci a zvládání rizikových forem chování žáků školy.
Moravskoslezský kraj
2018-2019
Využití terapií při vzdělávání žáků se zdravotním postižením  - ERASMUS+
Náplní projektu byly ukázky různých terapií a činností, které se osvědčily při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci mobilit docházelo k výměnám zkušeností mezi zapojenými školami - Základní školou a Praktickou školou Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace a Zespolem szkol Pyskowice (Polská republika).
ESF
2017-2019
Centra kolegiální podpory
Jedná se o aplikování zařízení i_Pad do výuky a zdokonalení práce s IT u pracovníků škol, vzájemná výměna zkušeností při setkáních.
ESF
2017-2020
Společně k efektivnímu vzdělávání
Projekt zaměřený na zdokonalení čtenářské a matematické gramotnosti žáků základní školy.
MŠMT
2017-2019
S roboty napříč předměty
Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, hlavním cílem projektu je profesně podpořit pedagogy z cílové skupiny projektu s využitím digitálních technologií a rozvinout u nich informatické myšlení.  
ESF
2020-2022
E Twining 
Spolupráce s jinými subjekty v ČR a EU


Obědy zdarma
projekt umožňující odebírat obědy dětem ze sociálně slabého prostředí
MPSV
2017-dosud
© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít