Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Projekty

Přehled projektů financovaných z prostředků EU, MŠMT, zřizovatele....

Název projektu
Cíl a zaměření projektu
Financování
Realizace
Žijeme zdravě a bezpečně
Projekt Žijeme zdravě a bezpečně je jednoletý program realizovaný v školním roce 2018/2019 naší školou za finanční podpory Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019.
Moravskoslezský kraj
2018-2019
Cesta k profesionalitě v oblasti prevence rizikových forem chování
Druhý z projektů financovaných Moravskoslezským krajem je zaměřen na zvyšování profesionality pedagogického sboru při detekci a zvládání rizikových forem chování žáků školy.
Moravskoslezský kraj
2018-2019
Využití terapií při vzdělávání žáků se zdravotním postižením  - ERASMUS+
Náplní projektu byly ukázky různých terapií a činností, které se osvědčily při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci mobilit docházelo k výměnám zkušeností mezi zapojenými školami - Základní školou a Praktickou školou Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace a Zespolem szkol Pyskowice (Polská republika).
ESF
2017-2019
Centra kolegiální podpory
Jedná se o aplikování zařízení i_Pad do výuky a zdokonalení práce s IT u pracovníků škol, vzájemná výměna zkušeností při setkáních.
ESF
2017-2020
Společně k efektivnímu vzdělávání
Projekt zaměřený na zdokonalení čtenářské a matematické gramotnosti žáků základní školy.
MŠMT
2017-2019
S roboty napříč předměty
Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, hlavním cílem projektu je profesně podpořit pedagogy z cílové skupiny projektu s využitím digitálních technologií a rozvinout u nich informatické myšlení.  
ESF
2020-2022
E Twining 
Spolupráce s jinými subjekty v ČR a EU


Obědy zdarma
projekt umožňující odebírat obědy dětem ze sociálně slabého prostředí
MPSV
2017-dosud
Inovace vzdělávání hendikepovaných žáků
Projekt zaměřený ny využívání informačních technologií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiESF2021-2023
Doučování žáků Národní plán obnovy Investice 3.2.2 – Doučování žáků školNPO - EU1. 9.-31. 12. 2021 1. 1.-31. 8. 2022
Doučování žáků 
Národní plán obnovy Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol
NPO - EU
1. 9.-31. 12. 2022 1. 1.-31. 8. 2023
Šablony OP JAKŠablony pro SŠ
MŠMT
OP JAK
od 1. 1. 2023
Šablony OP JAKŠablony pro  MŠ a ZŠ
MŠMT
OP JAK
od 1. 2. 2023Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít