Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Škola

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je zařízením zřizovaným Moravskoslezským krajem. Škola je zřízena podle §16, odst.9 školského zákona, všichni žáci zapsaní ve škole, musejí mít platné doporučení ke vzdělávání od příslušného školského poradenského zařízení (SPC). Příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání žákům v oboru základní škola, základy vzdělání v oboru základní škola speciální, středoškolské vzdělání v oboru praktická škola jednoletá. Součástí příspěvkové organizace je Speciálně pedagogické centrum SRDCE, které pečuje o klienty s mentálním a tělesným postižením. Žáci školy mohou využívat školní družiny a výdejny stravy.

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít