Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

SPC srdce

Speciálně pedagogické centrum Srdce při Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je v plném provozu a zajišťuje péči o klienty. Pracuje v režimu opatření, která byla přijata s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice.

  • termíny vyšetření a konzultací budou oznamovány telefonicky, případně elektronicky
  • k vyšetření se dostaví ve stanoveném čase (prosíme, buďte ohleduplní a dodržujte termíny a časy, aby bylo možné omezit kontakty kontakty s jinými osobami na minimum)
  • k vyšetření se dostaví jako doprovod pouze jeden zákonný zástupce (žádáme, aby nebyli  do prostor školského poradenského zařízení přiváděni např.sourozenci klienta a podobně)
  • všichni návštěvníci SPC musí mít při vstupu a po celou dobu pobytu v SPC obličej krytý rouškou, respirátorem či štítem, vhodné je mít také rukavice

    Děkujeme, že so podřídíte pokynům pracovníků školského poradenského zařízení. Jde o snahu co nejvíce ochránit pracovníky i klienty poradenského zařízení v době nepříznivé epidemiologické situace. 

SPC SRDCE při Základní škole a Praktické škole Opava, Slezského odboje 5, p.o. poskytuje  poradenské a terapeutické služby dětem, žákům a studentům  se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.  V regionu Opava poskytujeme péči dětem, žákům a studentům s mentálním a tělesným postižením a v regionu  Bruntál dětem, žákům a studentům s tělesným   postižením.  

Činnost SPC se řídí Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a Vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Centrum zajišťuje poradenství pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům. Vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení vzdělávání, zajišťuje inkluzi žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu.  

Poskytuje sociální poradenství. Provádí terapeutické činnosti v oblasti rozvoje čtení, psaní, kognitivních schopností. Zapůjčuje kompenzační pomůcky, které si lze prohlédnout ve fotogalerii (odkaz http://zsps-opava.skolanawebu.cz/fotogalerie/?cat=90).  

Pokud se budete chtít vyjádřit ke službám poskytovaným naším SPC Srdce, prosím, využijte dotazníku, který otevřete kliknutím zde.

Pracovníci SPC Srdce ve školním roce 2021-2022


Pavelová Zuzana, Mgr.
speciální pedagog SPC, vedoucí SPC
pavelova@zspsopava.cz
Hennhoferová Petra, Mgr.
speciální pedagog SPC
hennhoferova@zspsopava.cz
Obrtelová Sylva, Mgr.
speciální pedagog SPC
obrtelova@zspsopava.cz
Ticháčková Monika, PhDr.
psycholog SPC
tichackova@zspsopava.cz
Vejclová Alexandra, PhDr.
psycholog SPC
vejclova@zspsopava.cz
Celtová Ivana, Bc.
sociální pracovnice SPC
celtova@zspsopava.cz
Šnajdrová Darina
administrativní pracovnice SPC
snajdrova@zspsopava.cz
Polášková Kateřina, Mgr.
psycholog SPC
polaskova@zspsopava.cz


Telefonické kontakty:

733 611 510
Mgr. P. Hennhoferová, Mgr. S. Obrtelová
739 220 293
Bc. I. Celtová
730 563 208
Mgr. Z. Pavelová
603 350 402
D. Šnajdrová


E- mail: spcsrdce@zspsopava.cz
E-podatelna: zspsop@po-msk.cz (tento e-mail slouží k zasílání úřední pošty)
Telefon- pevná linka: 553 626 092  
Datová schránka: hjai8cx  

Pondělí                      7:00 - 15:00

Úterý                          7:00 - 15:00

Středa                        7:00 - 15:00

Čtvrtek                       7:00 - 15:00

Pátek                         7:00 - 15:00

V případě potřeby využívejte níže uvedené dokumenty

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít