Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

SPC srdce

Speciálně pedagogické centrum Srdce při Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je v plném provozu a zajišťuje péči o klienty. Pracuje v režimu opatření, která byla přijata s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice.

  • termíny vyšetření a konzultací budou oznamovány telefonicky, případně elektronicky
  • k vyšetření se dostaví ve stanoveném čase (prosíme, buďte ohleduplní a dodržujte termíny a časy, aby bylo možné omezit kontakty kontakty s jinými osobami na minimum)
  • k vyšetření se dostaví jako doprovod pouze jeden zákonný zástupce (žádáme, aby nebyli  do prostor školského poradenského zařízení přiváděni např.sourozenci klienta a podobně)
  • všichni návštěvníci SPC musí mít při vstupu a po celou dobu pobytu v SPC obličej krytý rouškou, respirátorem či štítem, vhodné je mít také rukavice

    Děkujeme, že so podřídíte pokynům pracovníků školského poradenského zařízení. Jde o snahu co nejvíce ochránit pracovníky i klienty poradenského zařízení v době nepříznivé epidemiologické situace. 

SPC SRDCE při Základní škole a Praktické škole Opava, Slezského odboje 5, p.o. poskytuje  poradenské a terapeutické služby dětem, žákům a studentům  se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.  V regionu Opava poskytujeme péči dětem, žákům a studentům s mentálním a tělesným postižením a v regionu  Bruntál dětem, žákům a studentům s tělesným   postižením.  

Činnost SPC se řídí Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a Vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Centrum zajišťuje poradenství pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům. Vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení vzdělávání, zajišťuje inkluzi žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu.  

Poskytuje sociální poradenství. Provádí terapeutické činnosti v oblasti rozvoje čtení, psaní, kognitivních schopností. Zapůjčuje kompenzační pomůcky, více informací o pomůckách vám poskytneme telefonicky na 553 626 092.

Pokud se budete chtít vyjádřit ke službám poskytovaným naším SPC Srdce, prosím, využijte dotazníku, který otevřete kliknutím zde.

Pracovníci SPC Srdce ve školním roce 2021-2022


Pavelová Zuzana, Mgr.
speciální pedagog SPC, vedoucí SPC
pavelova@zspsopava.cz
Hennhoferová Petra, Mgr.
speciální pedagog SPC
hennhoferova@zspsopava.cz
Obrtelová Sylva, Mgr.
speciální pedagog SPC
obrtelova@zspsopava.cz
Ticháčková Monika, PhDr.
psycholog SPC
tichackova@zspsopava.cz
Vejclová Alexandra, PhDr.
psycholog SPC
vejclova@zspsopava.cz
Celtová Ivana, Bc.
sociální pracovnice SPC
celtova@zspsopava.cz
Šnajdrová Darina
administrativní pracovnice SPC
snajdrova@zspsopava.cz
Polášková Kateřina, Mgr.
psycholog SPC
polaskova@zspsopava.cz


Telefonické kontakty:

733 611 510
Mgr. P. Hennhoferová, Mgr. S. Obrtelová
739 220 293
Bc. I. Celtová
730 563 208
Mgr. Z. Pavelová
603 350 402
D. Šnajdrová


E- mail: spcsrdce@zspsopava.cz
E-podatelna: zspsop@po-msk.cz (tento e-mail slouží k zasílání úřední pošty)
Telefon- pevná linka: 553 626 092  
Datová schránka: hjai8cx  

Pondělí                      7:00 - 15:00

Úterý                          7:00 - 15:00

Středa                        7:00 - 15:00

Čtvrtek                       7:00 - 15:00

Pátek                         7:00 - 15:00

V případě potřeby využívejte níže uvedené dokumenty

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít