SPC srdce | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

SPC srdce

SPC SRDCE při Základní škole a Praktické škole Opava, Slezského odboje 5, p.o. poskytuje  poradenské a terapeutické služby dětem, žákům a studentům  se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.  V regionu Opava poskytujeme péči dětem, žákům a studentům s mentálním a tělesným postižením a v regionu  Bruntál dětem, žákům a studentům s tělesným   postižením.  

Činnost SPC se řídí Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a Vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Centrum zajišťuje poradenství pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům. Vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení vzdělávání, zajišťuje inkluzi žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu.  

Poskytuje sociální poradenství. Provádí terapeutické činnosti v oblasti rozvoje čtení, psaní, kognitivních schopností. Zapůjčuje kompenzační pomůcky, které si lze prohlédnout ve fotogalerii (odkaz http://zsps-opava.skolanawebu.cz/fotogalerie/?cat=90).  


Pracovníci SPC Srdce ve školním roce 2019-2020


Pavelová Zuzana, Mgr.
speciální pedagog SPC, pověřená vedením centra
pavelova@zspsopava.cz
Hennhoferová Petra, Mgr.
speciální pedagog SPC
hennhoferova@zspsopava.cz
Obrtelová Sylva, Mgr.
speciální pedagog SPC
obrtelova@zspsopava.cz
Ticháčková Monika, PhDr.
psycholog SPC
tichackova@zspsopava.cz
Vejclová Alexandra, PhDr.
psycholog SPC
vejclova@zspsopava.cz
Celtová Ivana, Bc.
sociální pracovnice SPC
celtova@zspsopava.cz
Hříbková Kamila
administrativní pracovnice SPC
hribkova@zspsopava.cz
Šreková Hana, Ing.
administrativní pracovnice SPC
srekova@zspsopava.cz


Kontaktní osoba: Bc. Ivana Celtová, sociální pracovnice  
Mobilní telefon: 733 611 510 
E- mail: spcsrdce@zspsopava.cz
E-podatelna: zspsop@po-msk.cz (tento e-mail slouží k zasílání úřední pošty)
Telefon: 553 626 092  
Datová schránka: hjai8cx  

V případě potřeby využívejte níže uvedené dokumenty

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít