Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
 • Úvod
 • Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024-2025

Zápis k plnění povinné školní docházky v naší škole proběhne v úterý 9. 4. 2024 od 8:00 do 15:30 hod.

Dokumenty nutné k zápisu pro plnění povinné školní docházky a k přijetí do přípravného stupně základní školy speciální od školního roku 2024-2025:

 1. Žádost o přijetí k plnění základního vzdělávání (ke stažení po kliknutí na tento odkaz)
 2. Fotokopie rodného listu přihlašovaného dítěte (kopie, vytištěný scan originálu)
 3. Doporučení ke vzdělávání - vydané příslušným školským poradenským zařízením, většinou SPC

Dokumenty nutné k přijetí žáka do Přípravného stupně ZŠS pro školní rok 2024-2025

 1. Žádost o přijetí do přípravného stupně ZŠS (ke stažení po kliknutí na tento odkaz)
 2. Fotokopie rodného listu přihlašovaného dítěte (kopie, vytištěný scan originálu)
 3. doporučení ke vzdělávání - vydané příslušným školským poradenským zařízením, většinou SPC

Dokumenty potřebné pro rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení po kliknutí na následující odkaz) 
 2. doporučení odkladu PSD dítěte od odborného lékaře (pediatr nebo jiný odborný lékař, který má dítě v péči)
 3. doporučení odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení (zákonnému zástupci vydá školské poradenské zařízení).
  (Správní řízení ve věcech odkladů by mělo  být ukončeno do 30. 4. 2024, toto datum zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu. V případě, že nebudou dodány všechny potřebné dokumenty, ředitel školy pozastaví správní řízení do doby, než bude dokumentace kompletní.)

Základní škola Opava, Slezského odboje 5 je školou zřízenou podle § 16, odst.9 školského zákona, v níž se vzdělávají žáci s mentálním postižením, kombinovanými vadami a děti s diagnostikovaným autismem. 

Na doporučení lékaře a poradenského zařízení mohou být děti přijaty i do přípravného stupně základní školy speciální již ve věku pěti let. Docházka do přípravného stupně plně nahrazuje povinnou docházku před nástupem do školy v mateřské škole. 

Škola poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání. ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace má zpracován školní vzdělávací program podle aktuálního RVP. Zároveň jsou zpracovány i minimální výstupy z ŠVP tak, abychom mohli vzdělávat žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními přiznanými žákům školským poradenským pracovištěm. Vzhledem k tomu, že součástí zařízení jsou třídy s různými vzdělávacími programy, je škola schopna poskytovat péči žákům s různým stupněm postižení a je usnadněn případný přestup. 

Žáci mohou docházet do školní družiny, která pečuje o děti denně od 6,15 hod. a odpoledne končí činnost družiny v 16,00 hodin. Pro mimoškolní činnost žáků slouží řada  zájmových kroužků, jejichž náplň je natolik různorodá, že si může vybrat skutečně každé dítě.  Ve škole funguje výdejna stravy, v níž  mohou žáci obědvat. Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum Srdce poskytující klientům a jejich zákonným zástupcům poradenské a terapeutické služby. 

Mgr. Tomáš Frank, ředitel školy 

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít