Postup školy při zdravotních komplikacích žáka | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Aktuality
  • Postup školy při zdravotních komplikacích žáka

Postup školy při zdravotních komplikacích žáka 14.9.2020

Postup školy při zdravotních komplikacích žáka

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování povinné školní docházky vašich dětí, našich žáků, v době epidemiologického ohrožení. Tak jako celá republika, i škola je povinna se řídit takovými pravidly, která mají za cíl minimalizovat nebezpečí, že se případná infekce coronavirem rozšíří nekontrolovaně mezi větší část společnosti (nám jde zejména zdraví o žáků a zaměstnanců školy). 

ZŠ a PŠ Opava přijala organizační opatření podle pokynů MŠMT k otevření a provozu škol ve školním roce 2020-2021 (odkaz na manuál https://zspsopava-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/zsps_zspsopava_cz/EVaUhJLWq6VJo77FLqwoKo8B60OpmizJppBwCDvLwCQ19w?e=sNEJDG).  

Pokud jste byli informováni školou o tom, že Vaše dítě je zdravotně indisponováno, je nutné, abyste telefonicky o této skutečnosti informovali dětského lékaře, u nějž je dítě registrováno. Dále budete postupovat podle jeho pokynů. Tato povinnost zákonných zástupců vyplývá z nařízení MŠMT ČR pro provoz škol a zařízení ve školním roce 2020-2021 (viz zmíněný dokument MŠMT ČR, str. 5-6).

Děkujeme za pochopení a další spolupráci.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít