Obnovení prezenční výuky od 12.4.2021 | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Obnovení prezenční výuky od 12.4.2021 7.4.2021

Obnovení prezenční výuky od 12.4.2021

Obnovení činnosti školy od 12.4.2021
Na základě rozhodnutí Vlády ČR je obnovena prezenční výuky v Základní škole a Základní škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace v plném rozsahu (všechny třídy se učí každý den podle platného rozvrhu hodin, funguje školní družina).
Zákonní zástupci musí přihlásit své děti k odběru obědů v jídelně na Rybím trhu ( tel.731456688).

Podmínkou obnovení činnosti škol a školských zařízení je testování žáků a zaměstnanců školy antigenními testy. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách MŠMT - viz odkaz zde.

Jak bude testování probíhat: 

 • Ráno přijdeš do školy a zamíříš hned do testovací místnosti (třídy).
 • Komu budou muset pomáhat rodiče, půjde si test udělat do tělocvičny školy.
 • Vydezinfikuješ si ruce.
 • Sedneš si ke stolu. Zaměstnanec školy (paní učitelka, učitel, vychovatelka, asistentka pedagoga…) všem rozdá testy a vysvětlí postup testování.
 • Rozbalíš si test a pošťouráš se v nose podle pokynů.
 • Za 15 minut se na testu objeví výsledek, který nahlásíš přítomnému zaměstnanci školy
 • Test hodíš do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuješ si ruce.
 • Negativní výsledek = pokračuješ na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).
 • Pozitivní výsledek = jdeš domů a na potvrzení výsledků PCR testem.

Kdo se testovat nemusí: 

 • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Plošné preventivní testování se dále netýká škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mateřských škol při zdravotnickém zařízení a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Leták v PDF pro rodiče - odkaz zde
Leták v PDF pro žáky - viz odkaz zdeKalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít